Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa
Poland Best Employers 2022-2024

Koordynator, Projektant Branżowy

Kraków, woj. małopolskie
Zakres działań
 • organizacja prac projektowych – w ramach procedur i struktury organizacyjnej Biura projektowego i Klienta
 • współtworzenie schematów technologicznych (P&ID) oraz wytycznych projektowych dla innych branż
 • koordynowanie zadań branżowych zespołu projektowego w ramach prowadzonego przez siebie tematu (projektant prowadzący)
 • konieczność i możliwość wyjazdów na delegacje krajowe i zagraniczne, rozruchy technologiczne (w tym delegacje kilkudniowe)
Nasze oczekiwania

Obligatoryjne

 • ukończone studia inżynierskie (preferowane kierunki: chemia procesowa, mechanika, metalurgia, inżynieria środowiska)
 • minimum kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji technologicznych
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnie prowadzonych prac projektowych wybranych instalacji opisanych poniżej:

- technologia kotłowni gazowo – olejowych o mocach kotłów do 150 MWt, w tym układy rurociągów ciepłowniczych, wyposażenie oraz instalacje przykotłowe; instalacje technologiczne wody i pary oraz powietrza do spalania;

- instalacji spalania odpadów komunalnych i przemysłowych;

- instalacji odsiarczania gazów;

- instalacji ciągów spalin/gazów z kotłów energetycznych i/lub urządzeń technologicznych;

- pompowni i/lub oczyszczalni ścieków;

- instalacji rurowych mediów przemysłowych (piping).

 • znajomość oprogramowania: Inventor lub Autodesk Plant 3D, AutoCAD
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wykonanie dokumentacji technicznej w tym języku, komunikacji na delegacjach zagranicznych (B2)
 • komunikatywność i dyspozycyjność
 • otwartość na poznawanie nowych obszarów (głównie metalurgia, hutnictwo, ochrona środowiska)

Mile widziane

 • ogólna wiedza techniczna z zakresu konstrukcji budowlanych, konstrukcji urządzeń nietypowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów sterowania, realizacji inwestycji
 • wiedza z zakresu mechaniki i termodynamiki
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego (rosyjski, niemiecki, inny)
 • znajomość oprogramowania Autodesk Revit
Co oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę, pełny wymiar czasu pracy, praca hybrydowa (biuro/praca zdalna)
 • stabilne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy dzięki pracy nad ciekawymi projektami
 • elastyczny – ruchomy czas pracy
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy

BENEFITY:

 • prywatna opieka medyczna
 • karta multisport
 • dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
 • dofinasowanie nauki języka
 • dofinansowanie studiów
 • pyszna kawa
 • własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów
 • wyjazdy integracyjne i udział w akcjach dobroczynnych i sportowych
Uwagi

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja|amk.krakow.pl| |rekrutacja|amk.krakow.pl

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Koordynator, Projektant Branżowy, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email: iod|mostostal.waw.pl| |iod|mostostal.waw.pl

3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi : imię, nazwisko,
doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane
osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, (np. wizerunek,
zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.

4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan
poinformowany e-mailem.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail:
rekrutacja|amk.krakow.pl| |rekrutacja|amk.krakow.pl

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

 

Nawet jeśli nie znalazłeś dla siebie oferty na naszej stronie, a chciałbyś w przyszłości dołączyć do Zespołu, skontaktuj się z naszym Działem Kadr: mduda|amk.krakow.pl| |mduda|amk.krakow.pl