Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Kontakt

AMK Kraków S.A.
Siedziba Spółki
Al. Jana Pawła II 41
31-864 Kraków

T: +48 12 620 70 00
F: +48 12 647 68 97
E: amk|amk.krakow.pl| |amk|amk.krakow.pl

Sekretariat Zarządu
T: +48 12 620 70 01

Aleksandra Kruczkowska
Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji
akruczkowska|amk.krakow.pl| |akruczkowska|amk.krakow.pl
T: +48 12 620 70 53

Karol Czubajewski
Dyrektor Biura Rozwoju
kczubajewski|amk.krakow.pl| |kczubajewski|amk.krakow.pl
T: +48 12 620 70 67

Piotr Ganobis
Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju
Kierownik Działu Ofert
pganobis|amk.krakow.pl| |pganobis|amk.krakow.pl
T: +48 12 620 70 59