Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Realizacje

Zakres usług świadczonych przez AMK Kraków S.A. to realizacja nowych instalacji i obiektów przemysłowych, a także ich modernizacja i wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska (odsiarczanie spalin, odpylanie).

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji do rozruchu. Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę ambitnie podchodzącą do najbardziej wymagających zadań. Spółka zrealizowała i realizuje inwestycje m.in. w hutnictwie metali nieżelaznych, energetyce i ciepłownictwie, sektorze rafineryjnym. Nasze portfolio zawiera liczne kontrakty zarówno wykonywane na rynku krajowym, jak i poza granicą.

AMK Kraków S.A. prowadzi generalną realizację kompletnych projektów opartych zarówno na własnych rozwiązaniach technologicznych, jak również bazując na rozwiązaniach technologicznych dostarczonych przez klienta.