Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Oferta

Naszym klientom oferujemy realizację nowych instalacji i obiektów przemysłowych, modernizację obiektów istniejących oraz wyposażanie ich w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska. Oferta AMK Kraków S.A. obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac studialnych, koncepcji i przygotowania inwestycji przez projektowanie, dostawy urządzeń do rozruchu instalacji. W wielu obiektach wykorzystywane są opracowane przez nas innowacyjne technologie oraz znajdują zastosowanie zaprojektowane i dostarczane przez nas urządzenia.

AMK Kraków oferuje:

  • Technologie oczyszczania gazów przemysłowych (chłodzenie gazów procesowych, odsiarczanie gazów, odpylanie gazów, kompleksowe oczyszczanie gazów),
  • Technologie przemysłowe (m.in. odzysk metali towarzyszących z materiałów odpadowych w przemyśle metali nieżelaznych),
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych,
  • Urządzenia (filtry pulsacyjne, lasowniki wapna palonego, chłodnice gazów przemysłowych, systemy chłodzenia wyparnego, suszarki rozpyłowe, linie transportowe materiałów sypkich),
  • Usługi (generalna realizacja inwestycji, projektowanie obiektów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej, konsultacje, doradztwo i serwis).