Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Podaj Dalej – Akademia Wiedzy AMK

AMK Kraków S.A. jako specjalistyczna firma zajmująca się w głównej mierze wdrażaniem posiadanych technologii przemysłowych służących produkcji oraz ochronie środowiska nastawiona jest na współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi. Wśród nich znajdują się renomowane instytucje, jak Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a także uczelnie, m.in.: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo Hutnicza oraz Politechnika Śląska.

Każdy realizowany i wykonany projekt stanowi dla specjalistów firmy źródło informacji o poziomie efektywności zastosowanych rozwiązań technologicznych, a ciągle pojawiające się nowe bardziej restrykcyjne wymagania i dyrektywy, zwłaszcza w obszarze core businessu, czyli ochronie środowiska wymuszają konieczność intensyfikacji działań związanych z optymalizacją i rozwinięciem posiadanych technologii i produktów, zwłaszcza na drodze bardziej aktywnego poszukiwania partnerów naukowych oraz biznesowych.

Działania firmy w tym obszarze są i będą prowadzone zarówno w ramach wymiany wiedzy podczas realizacji programu Podaj Dalej – Akademia Wiedzy AMK, jak i w komórce badań i rozwoju.

Współpracujemy z renomowanymi jednostkami badawczymi