Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Piotr Sabiniok - Prezes Zarządu

Urodzony w 1968 roku. W 1993 roku ukończył studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Budownictwa, specjalność konstrukcje budowlano – inżynierskie, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z szeroko pojętym budownictwem ogólnym i przemysłowym. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu kontraktami budowlanymi zarówno na rynku krajowym jak i poza granicą, w tym na Bliskim Wschodzie. Od roku 1998 do 2009 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, w tym w pierwszych trzech latach był Prezesem firmy z udziałem spółki Grupy Kapitałowej Norsk Hydro. W 2011 roku objął funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego i Marketingu w Mostostal Zabrze S.A. (Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze), a od 2013 do 2017 roku był jednocześnie Prokurentem tej Spółki. Jednocześnie w latach 2012 - 2017 był członkiem Rad Nadzorczych Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwa Inżynierskiego BIPROHUT Sp. z o.o. (Grupa Mostostal Zabrze).

W 2018 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu AMK Kraków S.A. jako Dyrektor Techniczny, natomiast w roku 2020 objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Jest członkiem rad programowych konferencji naukowych organizowanych wspólnie przez jednostki naukowe i przemysł. Włada biegle językiem angielskim. Od roku 2000 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Piotr Sabiniok - Prezes Zarządu
Jerzy Gazda - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1962 roku, w 1986 roku ukończył Wydział Zarządzania AGH w Krakowie, gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową, pracując na stanowisku naukowo-dydaktycznym, biorąc jednocześnie udział w wielu projektach konsultingowych w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Oprócz w/w studiów ukończył roczny kurs dla głównych księgowych, uzyskując kwalifikacje głównego księgowego oraz kilkumiesięczny kurs dla kandydatów na doradców podatkowych. W roku 1995 rozpoczął pracę w biznesie na stanowisku kierownika działu kontrolingu i finansów w Spółce Glaspol, należącej do francuskiego koncernu Saint Gobain. Następnie zajmował wysokie stanowiska kierownicze, głównie w obszarze finansów, w tym w zarządach spółek, wśród których wymienić można spółkę Hochtief Polska, należącą do niemieckiego koncernu budowlanego Hochtief, czy też spółkę Bolix należącą do hinduskiej grupy kapitałowej Berger Paints.  Od kwietnia 2016 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Finansowego pełniąc jednocześnie funkcję Członka Zarządu w Spółce AMK Kraków S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Mostostal Warszawa S.A. należący do hiszpańskiego koncernu Acciona SA.

Jerzy Gazda - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

 

Skład Rady Nadzorczej

OSOBA FUNKCJA
Jorge Calabuig Ferre Przewodniczący Rady Nadzorczej
Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka Członek Rady Nadzorczej
Jacek Szymanek Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kondraszuk Członek Rady Nadzorczej