Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Nawiązanie współpracy

08 maja 2018

Współpraca z Katedrą Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

AMK Kraków S.A. jako firma, która dba o rozwój zarówno w obszarze posiadanych technologii i produktów, jak również w zakresie rozwoju kompetencji i wiedzy własnej kadry oraz z myślą o pozyskiwaniu nowych pracowników, stale poszukuje możliwości współpracy z jednostkami badawczymi, a także uczelniami wyższymi.

Miło nam zatem poinformować, iż w dniu 12 marca 2018 roku podpisaliśmy List intencyjny o współpracy z Katedrą Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Współpraca w szczególności dotyczyć będzie:

  • uczestnictwa w pracach Komitetu Doradczego i Wspierającego przy Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów w zakresie kształcenia studentów;
  • wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy tworzeniu i prowadzeniu kierunku studiów „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Kierunek GOZ jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, który został utworzony przy silnym wsparciu instytucji przemysłowych i badawczych. Dzięki temu studenci mogą liczyć nie tylko na wsparcie procesu dydaktycznego poprzez wykłady, praktyczne warsztaty, wizyty studyjne ale również na straże przemysłowe oraz praktyki zawodowe. Daje to możliwość nie tylko poznania jak wygląda przemysł „od środka” ale również umożliwi nawiązanie kontaktów i szybkie znalezienie pracy, niekiedy jeszcze w trakcie studiów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://goz.edu.pl/o-nas/wydzial-inzynierii-srodowiska-i-energetyki/

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.