Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Produkty

AMK Kraków S.A. korzystając z doświadczeń eksploatacyjnych zrealizowanych obiektów zaprojektowała i ciągle udoskonala typoszeregi urządzeń przemysłowych, które w optymalny sposób realizują założone cele technologiczne z uwzględnieniem często ekstremalnie trudnych wymagań środowiska pracy, komfortu obsługi i zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw maszynowych CE i w niezbędnych przypadkach ATEX .