Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Technologie

AMK Kraków S.A. opracowuje i wdraża specjalistyczne technologie przemysłowe, służące zarówno produkcji jak i ochronie środowiska.

Wdrożenie technologii może obejmować:

  • opracowanie projektu procesowego
  • wykonanie koncepcji technicznej i studium wykonalności
  • dobór wyposażenia technologicznego we współpracy z producentami specjalistycznego sprzętu
  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i formalno – prawnej
  • generalną realizację inwestycji

Obszary działalności:

  • hutnictwo metali nieżelaznych
  • metalurgia
  • przemysł cementowo-wapienniczy
  • energetyka
  • przemysł rafineryjny