Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Nowy kontrakt na budowę instalacji oczyszczania spalin „pod klucz”

25 czerwca 2019

24 czerwca 2019 r. AMK Kraków S.A. i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. podpisały umowę na Budowę III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłowni WR-25 w formule „pod klucz”. Wartość umowy to 63,60 mln PLN brutto.

Warto podkreślić, iż jest to kolejny kontrakt w dziedzinie ochrony środowiska, który mamy przyjemność realizować dla tego Klienta. W okresie od 2007 do 2016 roku wykonaliśmy bowiem w ramach odrębnych umów instalacje odsiarczania oraz odpylania dla kotłów WR-25 i WP-70 na terenie tej samej ciepłowni. Tym razem projekt obejmuje również realizację instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR).

Realizacja podpisanego kontraktu obejmuje projekt technologiczny, projekt budowlany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie wielobranżowych projektów technicznych, realizację prac budowlano-montażowych, a także przeprowadzenie kompleksowych prac rozruchowych, w tym również z zakresu mechaniki, automatyki i systemów sterowania wraz z przekazaniem obiektów do eksploatacji.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w budowie instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin, nie tylko ze względu na rozmiar zadania inwestycyjnego, ale również biorąc pod uwagę wkład naszej Firmy w poprawę jakości środowiska poprzez dostosowanie instalacji do bardzo rygorystycznych norm emisyjnych.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.