Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Nowy kontrakt podpisany

07 maja 2020

Mam przyjemność poinformować o zawarciu w dniu 4 maja br. umowy z firmą Enea Elektrownia Połaniec S.A. na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT ” o wartości 10,96 mln zł netto. Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 77 tygodni od daty zawarcia umowy.

Podpisany kontrakt wpisuje się w strategię Firmy opartą na dążeniu do nabywania kompetencji w nowych niż dotychczasowe obszarach.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.