Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Odbiór końcowy "Modernizacji instalacji pieca przewałowego r 2 w ZGH Bolesław S.A."

15 lipca 2021

Miło nam poinformować, że 15 lipca br. otrzymaliśmy wynik pozytywny Odbioru Końcowego zadania pn. ,,Modernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A." w formule „pod klucz" (wraz z obowiązkiem wykonania projektów i stosownej dokumentacji). Kontrakt został podpisany w dniu 9 grudnia 2020r, a jego wartość to 1 070 000 zł.

Mimo, iż kontrakt nie był duży wartościowo, był trudny z uwagi na konieczność wykonania pewnego zakresu prac na czynnej instalacji oraz zasadniczych prac modernizacyjnych wpisujących się w termin postoju Linii, który był jak zwykle bardzo krótki.

Sukces przede wszystkim zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu i wydajnej pracy jednego z naszych inżynierów serwisu. Podczas realizacji zadania był wspierany przez naszych projektantów technologów oraz automatyków. Pomyślne ukończenie inwestycji nie byłoby również możliwe bez udziału sprawdzonych partnerów, którzy wywiązali się terminowo ze swoich prac.

Zadanie polegało na zmianie sposobu odbioru i transportu produktu do zbiorników magazynowych, obejmujące w szczególności:

  • wykonanie prac instalacyjno-montażowych, w tym prac AKPiA
  • wykonanie prac na oprogramowaniu i wizualizacji, obejmujące w szczególności jego stworzenie (napisanie), zaimplementowanie na odpowiednich serwerach, sterownikach i uruchomienie w systemie sterującym pieca przewałowego nr 2;
  • wykonanie technicznego wykonawczego projektu technologiczno-montażowego transportu produktu;
  • wykonanie kompletnej wielobranżowej technicznej dokumentacji projektowej wykonawczej (branża: technologiczna, mechaniczna, budowlana, elektryczna oraz automatyki) transportu produktu;
  • wykonanie wielobranżowej technicznej dokumentacji powykonawczej projektowej
    i jakościowej,
  • uruchomienie i rozruch dostarczonych przez Wykonawcę instalacji, maszyn i urządzeń.

 

Gratulacje dla całego Zespołu Projektowo-Realizacyjnego !!!

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.