Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Nowy kontrakt, nowa rola

13 kwietnia 2023

7 kwietnia br. podpisaliśmy umowę z Mostostal Warszawa S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

Jako Inżynier Projektu będziemy pełnić funkcję koordynacyjną i kontrolną nad pracami realizowanymi przez Projektanta celem zapewnienia płynności i sprawności realizacji w oparciu o aktualny harmonogram realizacji zadania pn.: ”Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka Żar".

Generalnym Realizatorem w/w zadania jest Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (Partner) oraz GE Hydro France S.A.S. (Lider), które zawarło w ubiegłym roku umowę z PGE Energia Odnawialna S.A. o wartości 1.126,61 mln PLN brutto.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.