Energetyka

Inżynier Projektu

Nazwa kontraktu: Inżynier Projektu dla zadania ”Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka Żar" na zlecenie Mostostal Warszawa S.A.
Zakres kontraktu:
  • Koordynacja i kontrola nad pracami realizowanymi przez Projektanta celem zapewnienia płynności i sprawności realizacji w oparciu o aktualny harmonogram realizacji przedmiotowego zadania.

Generalnym Realizatorem w/w zadania jest Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (Partner) oraz GE Hydro France S.A.S. (Lider),