Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Nazwa kontraktu: Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT”.
Zakres kontraktu:
  • Modernizacja i rozbudowa.