Oczyszczanie gazów
Oczyszczanie gazów

Taipei, Taiwan

Nazwa kontraktu: Absorber dla instalacji oczyszczania gazów w spalarni odpadów; V = 100 000 Nm3/h.
Zakres kontraktu:
  • Projektowanie.