Odsiarczanie - metoda sucha wapienna
Odsiarczanie - metoda sucha wapienna

Elektrociepłownia Zabrze S.A. (obecnie Fortum Silesia S.A.)

Nazwa kontraktu: Instalacja odsiarczania spalin metodą suchą i odazotowania spalin metodą amoniakalną; V = 500.000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, dostawa, budowa, rozruch.