Odpylanie
Odpylanie

„Nova Hut” – Ostrava Czechy

Nazwa kontraktu: Instalacja odpylania spalin z kotła energetycznego V = 240 000 Nm3/h. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.