Odsiarczanie - metoda mokra sodowa
Odsiarczanie - metoda mokra sodowa

Metalurgiczne Przedsiębiorstwo im. A.K.Sierowa SA, Rosja

Nazwa kontraktu: Instalacja do odsiarczania gazów z aglomerowni Zakładów Metalurgicznych im. A.K. Sierowa w Rosji – metoda mokra.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekty podstawowy, dostawy wybranych urządzeń, nadzór, rozruch.