Odsiarczanie - metoda mokra wapniakowa
Odsiarczanie - metoda mokra wapniakowa

Bolesław Recycling Sp. z o.o. (obecnie ZGH „Bolesław” S.A.)

Nazwa kontraktu: Modernizacja Wydziału Huty Tlenku Cynku. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.

Nazwa kontraktu:
Modernizacja Wydziału Huty Tlenku Cynku. Realizacja w systemie „pod klucz”.

  • kompleks przerobu pyłów hutniczych – instalacja chłodzenia i odpylania gazów z procesu Waelza; V = 53 000 Nm3/h
  • kompleks przerobu szlamów – instalacja chłodzenia, odpylania i odsiarczania metodą mokrą wapniakową spalin z procesu Waelza; V = 100 000 Nm3/h