Odsiarczanie - metoda mokra wapniakowa
Odsiarczanie - metoda mokra wapniakowa

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA (Grupa ZGH Bolesław” S.A.)

Nazwa kontraktu: Instalacja odsiarczania i odpylania gazów spiekalniczych metodą mokrą wapniakową V = 90 000 Nm3/h. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.