Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Technologie przemysłowe

Odzysk metali towarzyszących w przemyśle metali nieżelaznych

W przerobie podstawowych metali nieżelaznych takich jak miedź i cynk powstają strumienie materiałowe zawierające tzw. „metale towarzyszące”, często posiadające znaczną wartość handlową, takie jak ołów, kadm, antymon, ren i inne.

Oferujemy procesy hydro i pirometalurgiczne stosowane do odzysku metali nieżelaznych oraz ich oczyszczania.

Procesy te są dostosowywane do indywidualnych uwarunkowań i potrzeb klienta.

Obszar zastosowania

 • hutnictwo metali nieżelaznych
   

Specjalizowane procesy hydrometalurgiczne

Specjalizowane procesy hydrometalurgiczne wykorzystujące różnego rodzaju zestawienia takich operacji jak ługowanie, filtracja, cementacja, flotacja itp. realizowane w celu:

 • poprawy efektywności produkcji
 • wyprowadzaniu z obiegu szkodliwych substancji

Oferowane przez nas procesy znajdują głównie zastosowanie:

 • w przemyśle metali nieżelaznych
 • w przerobie odpadów i ubocznych strumieni materiałowych

   

Utylizacja surowców cynkonośnych

Oferujemy technologię i wyposażenie linii produkcyjnych przetwarzających pyły stalownicze, szlamy z elektrolizy cynku oraz inne odpady z zawartością cynku na surowy tlenek cynku i technologie służące jego uszlachetnianiu. Utylizacja surowców cynkonośnych może być kłopotliwa, dlatego posiadamy rozwiązania, które doskonale sprawdzą się w Twojej firmie.

Obszary zastosowania

 • elektrostalownie
 • hydrometalurgia cynku
   

Magazynowanie i dystrybucja asfaltów

Magazynowanie i dystrybucja asfaltów w zakresie : zbiorników magazynowych, instalacji grzewczej, ekspedycji (linii nalewczych), instalacji hermetyzacji, instalacji pary gaśniczej, stacji azotu, rurociągów sprężonego powietrza i azotu, kotłowni technologicznych oraz pompowni.
 

Transport i składowanie surowców

Oferujemy transport i składowanie surowców przeznaczone dla materiałów sypkich i szlamów, węgla, biomasy itp. Znajdują w nich zastosowanie zarówno urządzenia wykonywane według naszych indywidualnych projektów jak i wyposażenie techniczne dostarczane przez renomowanych producentów.

Oferowane systemy najczęściej znajdują zastosowanie w:

 • górnictwie
 • hutnictwie
 • energetyce
 • przemyśle cementowym i wapienniczym