Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Oczyszczanie gazów przemysłowych

Chłodzenie gazów procesowych

Wysoka temperatura gazów odlotowych z procesów technologicznych w pirometalurgii na ogół uniemożliwia ich bezpośrednie oczyszczanie. Chłodzenie gazów procesowych może być realizowane na wiele sposobów – przeponowo, poprzez odparowanie cieczy bądź mieszanie z chłodnymi strumieniami. W tych dziedzinach posiadamy zaawansowane technicznie rozwiązania i sprawdzone w praktyce przemysłowej.

Zawierają one zarówno typoszeregi urządzeń jak i specjalistyczne układy aparaturowe prezentowane w dziale Produkty.

Obszary zastosowania

 • hutnictwo stali
 • hutnictwo metali nieżelaznych
 • cementownie
   

Odsiarczanie gazów

METODA MOKRA WAPNIAKOWA

Metoda mokra wapniakowa ze względu na swą wysoką skuteczność, prostotę i niezawodność jest technologią najczęściej wykorzystywaną do odsiarczania spalin energetycznych.

We współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach wdrożyliśmy specjalny wariant technologii przeznaczony do oczyszczania gazów o szczególnie wysokiej zawartości SO2 (do 1 %).

Zakres zastosowań

 • energetyczne spalanie wysoko zasiarczonych paliw,
 • spalarnie odpadów,
 • metalurgia metali nieżelaznych
   

METODA PÓŁSUCHA DRY SCUBBING

Metoda półsucha DRY SCRUBBING, oferująca umiarkowany koszt inwestycji oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji jest w wielu zastosowaniach optymalną technologią odsiarczania dla średniej wielkości obiektów energetycznych.

Referencje obejmują zastosowania tego procesu do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń zarówno ze spalinenergetycznych jak i innych zanieczyszczonych gazów przemysłowych.

Obszary zastosowania

 • energetyczne spalanie średnio zasiarczonych paliw
 • spalarnie odpadów
 • wybrane procesy metalurgiczne
   

Półsucha technologia odsiarczania (678.72 KB)


METODA SUCHA

Metoda sucha to instalacje odsiarczania spalin za pomocą wtrysku suchego sorbentu wapiennego lub sodowego, są tańszą alternatywą bardziej skutecznych metod mokrych i półsuchych w zastosowaniach gdzie skuteczność usuwania SO2 nie jest parametrem krytycznym.

Jako sorbent może być stosowane wapno hydratyzowane lub związki sodu.

Obszary zastosowania

 • energetyka
 • oczyszczanie gazów ze spalania nisko zasiarczonych paliw
 • gazy wentylacyjne w przemyśle metali nieżelaznych
 • niektóre spalarnie odpadów

Odpylanie gazów

AMK Kraków S.A. oferuje kompletne systemy odciągu i odpylania gazów przemysłowych znajdujące zastosowanie w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji – wysokie temperatury, agresywne środowisko, zagrożenie wybuchem.

Nasza oferta obejmuje zarówno instalacje produkcyjne jak i oczyszczanie oraz odpylanie gazów odlotowych. W zależności od potrzeb i wymagań wykorzystują one różne typy urządzeń odpylających – mechaniczne, elektrostatyczne oraz różne konstrukcje filtrów.

Informacje dotyczące urządzeń znajdują się w dziale Produkty.

Obszary zastosowania

 • hutnictwo
 • przemysł metali nieżelaznych
 • energetyka i ciepłownictwo
 • przemysł cementowo – wapienniczy
   

Kompleksowe oczyszczanie gazów

Gazy odlotowe z procesów energetycznych i metalurgicznych często wymagają usuwania wielu rodzajów zanieczyszczeń gazowych i/lub pyłowych. Proces ich obróbki stanowi wówczas kombinację różnych technik chłodzenia, odzysku energii, absorpcji i odpylania. Dlatego nasza firma oferuje kompleksowe oczyszczanie gazów. Instalacje takie są na ogół projektowane indywidualnie dla każdego zastosowania.

Obszary zastosowania

 • metalurgia metali nieżelaznych
 • hutnictwo stali
 • energetyka