Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Suszarki i głowice rozpyłowe

Oferujemy suszarki, głowice rozpyłowe, używane w procesach technologicznych wykorzystujących proces suszenia rozpyłowego oraz w instalacjach ochrony środowiska do absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych.

Urządzenia te wyposażone są w nowoczesne systemy sterowania i mogą być dostarczane samodzielnie bądź jako części kompletnych instalacji.