Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Systemy chłodzenia wyparnego

W wielu zastosowaniach optymalnym sposobem obniżenia temperatury gazów jest ich gwałtowne chłodzenie (quenching) realizowane poprzez odparowanie w strumieniu gorącego gazu ściśle określonej masy cieczy. W pewnych zastosowaniach proces ten jest niezbędny z przyczyn ekologicznych – szybkie chłodzenie gazu uniemożliwia tworzenie się toksycznych związków takich jak dioksyny i furany, w innych decydować mogą względy ekonomiczne, lokalizacyjne lub oszczędność energii.

Oferujemy kompletne wyposażenie technologiczne: systemy chłodzenia wyparnego, obejmujące zintegrowane układy pomp i zaworów, zaawansowane systemy sterowania i diagnostyki oraz układy dysz rozpylających wraz z dokumentacją techniczną aparatów procesowych.