Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Filtry pulsacyjne

Filtry pulsacyjne workowe

Filtry workowe pulsacyjne są naszym produktem, konsekwentnie rozwijanym od początku istnienia Firmy. W wyniku tego procesu obecnie oferujemy urządzenia dzięki którym w odpylaniu można osiągnąć każdy technicznie i ekonomicznie założony cel – uzyskanie końcowego stężenia pyłu znacznie poniżej 1 mg/m3, odpylenie milionów m3 gazu, oczyszczanie agresywnych, gorących gazów.

Nasze filtry są zawsze starannie dostosowane do zadania które mają wypełnić. Dla typowych zastosowań są proste i ekonomiczne podczas gdy w instalacjach pracujących na granicy stosowalności zawierają niestandardowe rozwiązania techniczne i materiałowe.
 

Katalog filtrów (427.33 KB)

Filtry kasetowe

Filtry kasetowe

Filtry kasetowe typu PFK oczyszczają gazy z pyłów przy pomocy wkładów filtracyjnych w postaci kaset, zamontowanych w położeniu poziomym. Filtr kasetowy jest kompaktowym, wysokowydajnym, pulsacyjnym filtrem przeznaczonym do separacji pyłu w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków.

Małe filtry o przepustowości do kilku tysięcy m3/h są zaprojektowane jako gotowe urządzania zintegrowane z wentylatorem wyciągowym.

Zalety filtrów PFK

 • zwarta konstrukcja
 • krótki czas montażu
 • długa żywotność worków
 • wyposażone są w deflektory
 • szybka wymiana kaset
 • przepływ gazu góra – dół
 • niskie koszty eksploatacji
 • możliwość zastosowania specjalnej zabudowy

Filtry nabojowe

Filtry nabojowe

W filtrze pulsacyjnym typu PFN zastosowano wkłady nabojowe. Filtry nabojowe mogą być stosowane do odpylania mieszanin gazowo-pyłowych, zawierających pyły sypkie suche, a także pyły tworzące mieszaniny pyłowo-powietrzne mające własności wybuchowe.

Możliwość zwiększenia przepływ powietrza przez filtr wynika z większej powierzchni filtracyjnej. Filtracyjny wkład nabojowy jest w części górnej, zakończony elastycznym kołnierzem, mocowanym w otworze płyty sitowej, przy pomocy specjalnej wytłoczki stalowej rozpierającej. Średnica wkładu nabojowego wynosi 150 mm a jego długość od 600 mm do 2000 mm.

Włókniną powszechnie stosowaną we wszystkich wkładach nabojowych jest poliester.

Zalety filtra

 • duża powierzchnia filtracyjna
 • wygodna wymiana wkładów od strony czystej
 • trwałość dzięki zastosowaniu materiałów syntetycznych
 • wkłady filtracyjne pochodzące od renomowanych dostawców
 • brak koszy podporowych