Hala przeznaczona do produkcji prefabrykatów betonowych wraz z posadowieniem „karuzeli”, magazynem zewnętrznym oraz wytwórnią mieszanki betonowej” w formule „Projektuj i Buduj”

Nazwa kontraktu: Hala przeznaczona do produkcji prefabrykatów betonowych wraz z posadowieniem „karuzeli”, magazynem zewnętrznym oraz wytwórnią mieszanki betonowej” w formule „Projektuj i Buduj”
Zakres kontraktu:
  • Hala ta wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego czyli „Budowy odcinka S19 Rzeszów Południe-Babica”, realizowanego przez Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción, które jest naszym Zleceniodawcą.
Wartość kontraktu: 16,8 mln zł brutto