Odsiarczanie - metoda półsucha
Odsiarczanie - metoda półsucha

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Nazwa kontraktu: Instalacja odpylania i odsiarczania spalin metodą półsuchą DRY SCRUBBING. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.

Realizacja etapowa:

  • I etap: kotłownia WR-25 kotły 3 i 4
  • II etap: kotłownia WP-70
  • III etap: kotłownia WR-25 kotły 1 i 2
  • IV etap: rozbudowa WP-70