Hutnictwo metali nieżelaznych

Bolesław Recycling Sp. z o.o. (obecnie ZGH „Bolesław” S.A.)

Nazwa kontraktu: Modernizacja Wydziału Huty Tlenku Cynku. Realizacja w systemie „”pod klucz””.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.

Technologia, projekt, budowa, rozruch:

  • namiarownia pyłów
  • namiarownia szlamów
  • kompleks przerobu pyłów hutniczych – instalacja chłodzenia i odpylania
  • kompleks przerobu szlamów – instalacja chłodzenia, odpylania, odsiarczanie metodą mokrą