Hutnictwo metali nieżelaznych

ZGH „Bolesław” S.A.

Nazwa kontraktu: Instalacja odzysku cynku z odpadów cynkonośnych.
Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch.