Hutnictwo metali nieżelaznych

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu: Instalacja do prażenia mieszaniny koncentratów miedzi w Hucie Miedzi Głogów I.
Realizacja w systemie „pod klucz” w Konsorcjum z KGHM Zanam S.A.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch