Hutnictwo metali nieżelaznych

„Orzeł Biały” SA w Bytomiu

Nazwa kontraktu: Modernizacja Wydziału Hutniczego obejmująca budowę nowej namiarowni, instalację odciągania i odpylania gazów z pieców rafinacyjnych, stanowisko kruszenia żużla. Realizacja w systemie "pod klucz".
Zakres kontraktu:
  • Technologia, inżynieria, dostawa i uruchomienie oraz uruchomienie.