Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Generalna realizacja inwestycji

AMK Kraków S.A. prowadzi generalną realizację kompletnych projektów pod klucz opartych zarówno na własnych rozwiązaniach technologicznych jak też rozwiązaniach technologicznych dostarczonych przez klienta.

Stałe zaangażowanie kadry inżynierskiej w procesy wykonawcze na wszystkich etapach realizacji oznacza że:

  • realizacja projektu jest zawsze poprzedzona fachową i rzeczową dyskusją z klientem na temat jego potrzeb i oczekiwań;
  • wszystkie rozwiązania zawarte w realizowanej dokumentacji podlegają wnikliwej analizie pod względem technicznym i ekonomicznym;
  • kierownik budowy korzysta z szerokich konsultacji kadry inżynierskiej.

Zarządzanie projektem jest wspomagane przez najnowsze oprogramowanie komputerowe umożliwiające harmonogramowanie, budżetowanie i rozliczanie inwestycji. Zasadność powyższej koncepcji sprawdziła się wielokrotnie w trakcie realizacji wielu kontraktów, zakończonych wspólnym – klienta i naszym – sukcesem.

GRI obejmuje:

  • wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej
  • realizacja dostaw
  • pełnienie nadzoru nad budową i montażem
  • rozruch, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie inwestycji