Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Projektowanie obiektów przemysłowych

Wykonane przez nas dokumentacje spełniają najwyższe standardy zawartości merytorycznej i jakości wykonania dzięki:

  • wdrożeniu i konsekwentnemu stosowaniu systemu zapewnienia jakości
  • stosowaniu współczesnych technik zarządzania projektami
  • ciągłemu szkoleniu oraz ścisłemu kontaktowi projektantów zarówno z najnowszymi technologiami jak i z praktyką realizacyjną
  • użyciu nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania

Nasze projektowanie obiektów przemysłowych realizujemy zgodnie z  przepisami prawa budowlanego, regulacji ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.

Dokumentacja w pełnym zakresie

  • koncepcja technologiczna
  • studium wykonalności
  • wnioski o dofinansowanie z funduszy środowiskowych i europejskich
  • projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
  • wielobranżowa dokumentacja techniczna
  • dokumentacja powykonawcza