Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Projektowanie układów automatyki przemysłowej

AMK Kraków S.A. dostarcza kompletne systemy sterowania dla obiektów przemysłowych i procesów technologicznych, a także modernizacji istniejących systemów.

Projektowanie układów automatyki przemysłowej dostarczane przez AMK Kraków S.A. systemy bazują na sprzęcie renomowanych producentów i wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Celem działania realizowanych przez firmę systemów jest zawsze obniżenie kosztów eksploatacji oraz bezpieczeństwo i komfort użytkownika instalacji.

Oferta obejmuje:

  • sterowanie od pojedynczych urządzeń aż po rozległe systemy
  • dostawę sterowników i stacji operatorskich
  • dobór, dostawy i rozruch aparatury kontrolno – pomiarowej
  • wykonanie projektów elektrycznych
  • oprogramowanie aplikacyjne
  • dostawy systemów pomiarowych
  • wizualizację procesów technologicznych
  • systemy akwizycji danych
  • oprogramowanie sterowników;
  • automatykę budynków (BMS)