Odsiarczanie - metoda półsucha
Odsiarczanie - metoda półsucha

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu: Instalacja odciągowo – oczyszczająca gazy dla pieców anodowych Huty Miedzi „Głogów I” – chłodzenie, odsiarczanie metodą półsuchą DRY SCRUBBING, odpylanie; V = 70 000 Nm3/h. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.