Odsiarczanie - metoda półsucha
Odsiarczanie - metoda półsucha

VKG ENERGIA OÜ, Estonia

Nazwa kontraktu: Instalacja odsiarczania spalin dla VKG Energia OÜ w Estonii – metoda półsucha. Realizacja w systemie „pod klucz” w Konsorcjum z firmą UAB Ekobana z Litwy.
Zakres kontraktu:
  • Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.