Odsiarczanie - metoda półsucha
Odazotowanie
Odsiarczanie - metoda półsucha

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Nazwa kontraktu: Budowa III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłowni WR-25 w formule „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Projekt technologiczny, projekt budowlany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie wielobranżowych projektów technicznych, realizację prac budowlano-montażowych, a także przeprowadzenie kompleksowych prac rozruchowych, w tym również z zakresu mechaniki, automatyki i systemów sterowania wraz z przekazaniem obiektów do eksploatacji.