Odsiarczanie - metoda półsucha
Odsiarczanie - metoda półsucha

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Leszno

Nazwa kontraktu: Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą DRY SCRUBBING; V = 180 000 Nm3/h. Realizacja w systemie „pod klucz”.
Zakres kontraktu:
  • Technologia, projekt, budowa, rozruch.